Riitan Terapiat


Ratkaisukeskeisen teorian ja terapian luojana voidaan pitää Milton H.Ericsonia, amerikkalaista lääkäriä, psykologia ja hypnotisoijaa, joka vaikutti 1920-1970-luvuilla. Hänen luovat menetelmänsä ja ajatuksensa olivat aikaansa edellä. Hän oli sitä mieltä, että asiakkaalla itsellään on resursseja kaikkiin tarpeellisiin muutoksiin ja terapeutin tehtävänä on päästä käsiksi niihin ja auttaa asiakasta ottamaan ne käyttöön. Ericson uskoi, että jos sairaus voi iskeä yhtäkkiä, voi terapiakin vaikuttaa aivan yhtä nopeasti. Myönteisiä odotuksia täynnä oleva asenne vaikuttaa suotuisasti paranemiseen.
Ratkaisukeskeisen terapian painopiste on ratkaisuissa ja voimavaroissa. Niiden avulla terapeutti pyrkii löytämään ongelmaan hyvin toimivan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa.