Riitan Terapiat


Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään keskeisenä vuorovaikutuksen välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapia soveltuu kaikenikäisille eikä edellytä asiakkaalta erityisiä musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian avulla voidaan kuntouttaa ja hoitaa monenlaisia neurologisia, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Terapia toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana. Tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa ja terapiakerran pituus on 30-90 min. ja sitä voidaan käyttää joko pääasiallisena kuntoutusmuotona tai muun kuntoutuksen ohella.

Musiikkiterapiamenetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi ja oman musiikin tekeminen. Terapia voi sisältää myös keskustelua, kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikettä sekä rentoutumista. Fysioakustinen hoitomenetelmä on myös yksi musiikkiterapian muoto. Se perustuu kontrolloidusti käytettyyn matalataajuiseen äänivärähtelyyn.
Musiikkiterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin.